אבד חסיד מן הארץ

בד"ה: אוהב תורה ולומדיה ורודף צדקה וחסד רבי מימון אדמונד כהן ז"ל מנהטן – אשדוד

בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של איש החסד מזכה הרבים ר' מימון אדמונד כהן ז"ל שהיה ידוע במשך כל ימי חייו כמתבטל בפני לומדי תורה ותלמידי חכמים שהשיב את נשמתו הטהורה מתוך יסורין קשים כשהוא בן ע"ד שנים

רבי אדמונד כהן. קרדיט: שוקי לרר

 

לפני כ-15 שנה עלה לארץ הקודש מארה"ב, שם עסק לפרנסתו בתיווך נדל"ן של מגדלים גורדי שחקים וקבע את מקום מושבו בעיר אשדוד. תמיד חיפש את קרבתו לגדולי תורה ותלמידי חכמים מתוך שהיתה לו ההערכה גדולה לתלמידי חכמים והיה רודף צדקה וחסד בכל מאודו ונפשו ובמקרים רבים עשה זאת בסתר בלי שידעו על כך. מיד פעם היה שב לארה"ב להמשיך לנהל את עסקיו מקרוב והיה חוזר לארה"ק.

זכה במשך השנים להיות שותף להקמת מוסדות תורה וכוללי אברכים ואף זכה להחזיק תלמוד תורה בעיר נתיבות, כשהיה מגיע לבקר שם מידי פעם, שמחה רבה היתה על ארשת פניו כשראה את הילדים שמחים ובכיתות יושבים ולומדים התלמידים ותמיד התפלל שכך יזכה גם לנכדיו ואכן זכה ב"ה.

 

עם רבו הרב טולדנו והרב עובדיה יוסף זצוק"ל. קרדיט: שוקי לרר

בעיקר היה בקשרים אדוקים עם האדמו"ר רבי שמואל שמעון טולידאנו שליט"א ראש מוסדות "בית מאיר" ע"ש של סבו האדמו"ר הגה"ק רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל והיה קובע את תפילותיו במקום ומשתתף בכל הארועים המרכזיים במשך השנה כמו תענית דיבור, הילולות הצדיקים לרבני משפחת אבוחצירא זצוק"ל, שיעורי תורה מרכזיים ועוד.

זכה להיות שותף מרכזי בהקמת הכולל החשוב להוראה "בית מאיר" ובהמשך גם למוסדות התורה והחסד "בית מאיר" ששם עמדו על ערכו וכיבדוהו עד יומו האחרון ודאגו לכל מבוקשו, למרות שהיה בטבעו אדם צנוע ובורח מן הכבוד בכל הזדמנות בה היו מנסים לכבדו.

במסגרת השתתפותו בשיעורי תורה אצל האדמו"ר הגר"ש טולידאנו, זכה להיכנס יחד בקודש פנימה אצל מרן שר התורה הראש"ל הגר"ע יוסף זצוק"ל שהושיבו לצידו ובירכו בחביבות גדולה על כך שתומך במוסדות התורה והחסד "בית מאיר" ושמע ממרן זצוק"ל על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו להיות חלק בעזרה לכולל האברכים בראשותו של האדמו"ר הגר"ש טולידאנו שמכיר מקרוב את פעולותיו הברוכות בהאדרת התורה בעיר אשדוד.

כמו כן היה מתפלל לעיתים בבית הכנסת "תהילת ציון" בראשותו של הרב דוד בן-מנחם סגן יו"ר המועצה הדתית וכן בבית הכנסת "תפארת רפאל" בראשותו של הרה"ג רבי מאיר אבוחצירא ראש כולל להוראה ודיינות "תורה לשמה" שבחודש האחרון ביקר את המנוח בבית החולים.

לאחרונה רעיתו שתחי' חלתה במחלה קשה ובעלה המנוח עשה הכל לסעוד אותה במיטת חוליה כשדאג לה לכל התרופות היקרים ביותר בעולם כדי להביא מזור לחוליה, אך תוך כדי לקראת חג הפסח נפל למשכב לאחר שהתגלה זיהום בדמו ומאוחר יותר המצב החמיר עד שעפ"י עצת רופאיו הזקק לעבור ניתוח קשה ובשלב הראשון של ההחלמה בעודו סובל יסורים, ביקש שידאגו לרעיתו ומאמין שבע"ה יקום על רגליו וימשיך לפקוד את בית הכנסת ואת התלמידי חכמים שנפשו היתה קשורה בנפשם. אך לצערנו במוצ"ש האחרון חלה הידרדרות במצבו ולפנות בוקר השיב את נשמתו הטהורה לבוראה כשהוא בן עד' שנים.

הנהלת מוסדות "בית מאיר" דאגו לקיים את מסע ההלוויה בצורה מכובדת כשמיד בשעות הבוקר יצרו קשר עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית שהכיר את המנוח ואמר שנעשה הכל לכבודו כראוי לדמות של איש חסד אמיתי שאהב את לומדי התורה בעירנו.

בשעות הצהריים רבים נהרו לבית העלמין, שם התקיימו ההספדים מפי הרבנים. את מסכת ההספדים פתח הדיין הרה"ג ר' מיכאל עמוס אב"ד בירושלים, בדבריו הזכיר שפגש את המנוח וציין כי המנוח היה אוהב תלמידי חכמים, איש שבדמו ובנפשו היה רודף צדקה וחסד, אני זוכר שפגשתי אותו בהילולא שעשיתי לכבוד רבי מאיר בעל הנס הנערכת בשבוע זה, ושאל כמה עולה הסעודה ומיד קיבל על עצמו לשלם את כל הסעודה מתוך שאהב את הצדיקים, חז"ל אומרים מרגלית שאבדה, בכל מקום שנמצאת היא מרגלית, אבל לנו שאבדה המרגלית המאירה הזו, זה הפסד גדול, היכן נשיג היום את האמונה הגדולה שלו לתלמידי חכמים, אהבת החסד ומעשים גדולים שעשה. רק בשבוע שעבר ביקרנו אותו בבית חולים ולא חשבנו לרגע שכך יסתלק מעימנו בחטף, בשעה זו אנו צריכים להתחזק במצוות הגדולים שעשה אהבת תורה ואהבת חסד וזכה להשיב את נשמתו בסמוך ליום הילולתו של התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

האדמו"ר רבי שמואל שמעון טולידאנו ראש מוסדות התורה והחסד "בית מאיר" בפתח דבריו הזכיר בראשות ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי שהגיע לכבד את המנוח היקר ז"ל והזכיר כמה המנוח היה אהוב על השמים ועל הבריות, אוהב תורה ולומדיה, רודף צדקה וחסד כל ימיו מתוך עין טובה ולב רחב להחזיק תורה ותלמידי חכמים, באיזה ערגה וכיסופין היה מספר שהיה זוכה להיכנס בקודש אצל הסבא הגדול סידנא בבא סאלי זצוק"ל שזכה לברכותיו וראה ניסים במו עיניו. החזיק תלמוד תורה בעיר נתיבות וכמה שמחה היתה לו בכל פעם שראה את הצורבים הצעירים שמחים ועוסקים בתורה, הקב"ה לוקח שושנים כמו שמוזכר בשיר השירים, איזה אמונה גדולה היתה לו בהקב"ה, היה עומד בפרץ בכל הנסיונות שהיו לו להיות חזק באמונה ובבטחון, כשביקרנו אותו בבית חולים לאחר יסורים גדולים והיה במצב לא טוב, אמר לנו שמקבל את היסורין באהבה, היית קשור לצדיקים לסבא הגדול שלנו האדמו"ר הבבא מאיר, לאחר שהתעוררת מהניתוח, המילים הראשונות שאמרת זה "בזכות הבבא מאיר", כמה דאגת לרעיתך במחלתה הקשה שתזכה להיות בריאה וכאן המקום שאנו פונים שתעמוד לפני כסא הכבוד שהקב"ה ישלח רפואה שלמה לרעייתך ריימונד רוחמה בת מרים בתושח"י. זכית כשאיפתך תמיד לחתנים תלמידי חכמים, זכית לכך שהולכים אחריך בדרך התורה והמצוות, בע"ה תעמוד להצלחת בנך היקר אלי שעוד מעט יכנס לחופה ועל כל הקהל שהגיע לכבד אותך ותעמוד למליץ יושר על כל משפחתך והמשתתפים כאן.

רב דוד בן מנחם סגן יו"ר המועצה הדתית תיאר את אהבתו של המנוח לזכות לקנות מצוות בבית הכנסת ביום הכיפורים וגם שרצו אחרים לקנות ולא היה באפשרותם, היה מעלה את המחיר ומבקש להעביר את המצוה לאותם אלו שרצו לקנות. זה היה המנוח עם לב הרחב ומאור הפנים. בסיום דבריו ביקש מחילה בשם כל בני המשפחה והמשתתפים.

עומר שוהם אחיינו תיאר את ההערכה של המנוח למשפחתו ולכל המשפחה הרחבה את עבודת ה' שהיתה לו בכל יום ובכל רגע, כמה אהב שיעורי תורה ותלמידי חכמים ומידת החסד, תמיד ידעת להודות להקב"ה עוד מימי בחרותך שהיית גר בירושלים שהכל מגיע מאיתו ית', הבוקר שהיית אצלך בבנין, המנקה שמעה על הפטירה והחלה לבכות וסיפרה שכל פעם שהיה רואה אותה הוא היה נותן לה שטר של 100 ₪. היית מציאות של חסד. וסיים במזמור שבתהילים מי יגור באוהלך.. כשאר ציין שכל מילה בפרק זה שכתב דוד המלך, כאילו נכתב על שמו של המנוח.

את חתימת ההספדים חתם בקול בוכים בנו יחידו החתן אליהו בערית ובאנגלית, שציין את הזכות שהיה לו אבא כזה שתמיד בראש מעייניו זה היה התורה הקדושה, לומדי התורה, והרבנים תלמידי החכמים שאותם אהב את הרגע האחרון בחייו, והרדיפה אחר הצדקה והחסד שעשה מתוך שהיה רחוק מפרסום.

לאחר אמירת הקדיש יצא מסע ההלוויה לחלקה של יראים ותמימים מותיקי העיר, שאת החלקה דאגו לרכוש קודם לכן כפי שביקש המנוח מרבו האדמו"ר הגר"ש טולידאנו שליט"א, המתאימה במיוחד לכהנים.

בשעת הצהריים נטמן לקול זעקות שבר הנאספים ובכך נחתמו פרקי חייו של דמות מיוחדת וצנועה, שסימלה את אהבת התורה ולומדיה והרדיפה אחר הצדקה והחסד אשר היו משוש כל ימי חייו, עם מצוות ומעשים טובים המלווים אותו בכתר שם טוב לעולם שכולו טוב.

זכה והותיר אחריה דור ישרים מבורך, את רעיתו הנמצאת במצב קשה תחי' בנו, בנות נכדים, נכדות בני תורה זרע קודש אשר ברך ה' אשר הולכים בדרך התורה והמצוות. המשפחה יושבים שבעה: באוהל ברחבת בית הכנסת "תהילת ציון" רחוב הגולשים 12 רובע ד' אשדוד.

תנצב"ה

תמונות ממסע הלוויה שנערך היום

 

צילום: קרדיט: שוקי לרר

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: haredim.ashdod@gmail.com

הורידו עכשיו את האפליקצייה המובילה של 'חרדים אשדוד' אליכם לנייד
תגובות
אין לשלוח תגובות שאינם הולמות או מכילות דברי לשון הרע, הסתה ורכילות.
במידה ולא ניתן להגיב - הכתבה סגורה לתגובות.
עדכון תגובות במייל
עדכן אותי על
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
אולי יעניין אותך
קוֹל רִנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים
עוד כותרות
error: Content is protected !!
דילוג לתוכן