בהשתתפות קהל רב

נטמנה באשדוד אשת החסד אוהבת תורה ולומדיה הצדקנית מרת רוזה אלחרר ע"ה

במסע הלוויתה השתתף קהל רב כשיו״ר תנועת ש״ס אריה דרעי ויו״ר המועצה הדתית באשדוד עובדיה דהן מלווים את מיטתה

דרעי ודהן מלווים את מיטתה

בצער רב התקבלה הידיעה המעציבה על הסתלקותה של הצדקנית, שביתה היה מלא תורה וחסד, שפכה צקון לחשה בתפילותיה, אשת חיל עטרת בעלה, מרתרוזה אלחרר ע"ה שנזדככה לאחר יסורים קשים ומרים והשיבה את נשמתה הטהורה לבוראה כשהיא בת פא' שנים.

בפטירתה, אבדה אישה צדקנית שכל חייה היו ספוגים הוד קדומים של עבודת ה', חסד והתבטלות לצדיקים ושאר רוח של אצילות ומידות תרומיות.

המנוחה ע"ה גדלה במרוקו, בבית של יראים בעלי אמונה ובטחון ומוקירם ומכבדים תלמידי חכמים ומידות אלו הורישה יחד עם בעלה ז"ל לכל ילדיה נכדיה ומכריה.

כשעלתה לארץ הקודש התגוררה עם בעלה בתחילה בעיר בת ים אח"כ בעיר ראשון לציון וחזרה שוב לעיר בת ים ואח"כ לאשדוד וכשבעלה ר' אברהם ז"ל נפטר, עברה להתגורר בסמוך לילדיה בעיר בת ים עד יומה האחרון.

בביתה מאז ומעולם היה בית של חסד, בית של כבוד לתלמידי חכמים שזכתה לארח ולכבדם ובראשם מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל ועוד רבנים גדולי תורה חשובים.

המנוחה ע"ה נלחמה בעוז נפשה לחינוך ילדיה בחינוך תורני כשמדובר באותם ימים כשלחמו נגד החינוך התורני והיו מזלזלים בבני תורה שהיו אז מעטים. כמה אושר ושמחה היתה לה כאשר הילדים היו חוזרים מהישיבות ומשוחחים בדברי תורה, כך גם ברבות השנים היתה שמחה לשמוע על נכדיהונכדותיה שלומדים תורה ומתעלים בדרך התורה עוד ועוד, תמיד היתה מעודדת אותם ושואלת בשלומם ומברכת אותם שימשיכו לגדול במעלות התורה והיראה.

ביתה היה בית של חסד, בין המבקרים בביתה היומשפחות שבורי לב ונדכאים שזכו לארוחה חמה ולדברי עידוד. בזמן האחרון חלתה במחלה הקשה וסבלה יסורים קשים, במשך התקופה, בניה, בנותיהונכדיה לא משו ממיטת חוליה ובמסירות מיוחדת דאגו לכל צורכיה.

בליל רביעי קודם עלות השחר לאחר הידרדרות נוספת במצב בריאותה, השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה, כשבני משפחתה וקרוביה סמוך למיטתה זועקים 'שמע ישראל'.

מיד עם הישמע הבשורה המרה, המשפחה הזדרזה לקיים את מסע ההלוויה שהחל מהעיר בת ים והמשיך לאשדוד.

בסמוך לביתה שבשכונת רמת הנשיא, נשאו דברי הספד הרבנים הגאונים: רבי מרדכי סויסה רב ק"ק "נזר יוסף", רב שלמה בסו רב ק"ק "באר יפית",רבי עמרם סויסה רב ק"ק "שבת אחים".

באשדוד באולם בית העלמין, ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ערך והנחה את ההספדים.

בדברים שפתח הרב דהן, ציין את האבדה הגדולהבפטירתה של אישה צדקנית זו שזכתה לעבור את הגשר בעולם הזה, במעשיה הטובים, המלאכים ילוו אותה והזכיר דברי תורה מהאור החיים הק' שהשבוע חל יום ההילולא שלו וסיים קמו בניה ויאשרוה, זכתה לילדיה וחתניה ונכדיה  תלמידי חכמים ובני תורה.

הרה"ג ר' ארז אלחרר ראש כולל "יחוה דעת" פתח בפסוק דודי ירד לגנו.. ללקוט שושנים, שושנה יקרה ליקט הקב"ה, את דודתנו היקרה, הדור הולך ומתמעט, אבל זכינו אצל הדוד ר' אברהם ורעיתו המנוחה לראות עבודת ה', מידות, אמונה וכבודלתלמידי חכמים. בחודשים האחרונים זכתה ליסורים קשים ומרים, וגדולים יסורים קשים שמכניסים אתהאדם תחת כנפי השכינה וקיבלה את היסורין באהבה, לאחר המירוק והזיכוך רואים את הבוהק של היהלום, שזו היתה המנוחה יהלום שהאירה את כולם במעשיה הטובים הרבים.

הרב מיכאל מלכיאלי השר לשירותי הדת נשאדברים מתוך פרשת השבוע וציין כי אף שלא הכיר את המנוחה, אבל מכיר את ילדיה ונכדיה המפוארים בהרבצת התורה שלהם וקידוש שם שמים שעושים,זכתה שיש לה המשך מפואר בהפצת תורה וטהרה בעם ישראל שתעמוד בתפילה על המשפחה ועל עם ישראל.

בנה הרה"ג ר' אליהו אלחרר רבה של מודיעין, אב"ד לדיני ממונות, נשיא מרכז הטהרה העולמי 'מעיין טוהר' מתוך קול בכי וקינה פתח בפסוק "כי אבי וימי עזבוני", מאז פטירתו של אבא ז"ל, את היית לנו כאבא ואמא, מעלת הזריזות שלך אמא ע"ה היתה מיוחדת בעבודת ה', היתה קמה באשמורת הבוקר 40 יום קודם ראש השנה כל בוקר,  טיפלה באמא שלה וחמותה כ-40 שנה! היתה אצלה בבית וטיפלה בה במסירות נפש מיוחדת, כך גם היתה מסורה לאבא ז"ל ובפרט בשנה האחרונה שהיה חולה, היתה סועדת אותו במסירות רבה, גם כשהיא סבלה במחלתה הקשה, לא היה לה טרוניה ח"ו קיבלה הכל באהבה, היתה מוקירה את האחיות ומברכת אותן.

היתה גדולה במידת הכנסת אורחים, לאבא ז"ל היה כסף בשפע ויכל להתפאר בעושרו, אבל אמר הכי חשוב שנשקיע את כספנו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. בבית היו מיטות לרוב לאורחים, זכתה לארח את מרן זצוק"ל לפני 40 שנה במשך שבת שלמה ומרן אכל מהמאכלים שעשתה, כמה אהבה גדולה היה לה לתלמידי חכמים, גם מרן הגר"א בקשי דורון זצ"ל הגיע לביתנו בסמוך לחודש ניסן ואפילו שהבית היה בעיצומו של הכנות לפסח, סידרה מקום מיוחד לרב זצ"ל והגר"א בקשי דורון היה מתפעל מהרוחב לב הענק בבית הגדול הזה, וכךהיו מגיעים עוד ועוד רבנים.

היתה גדולה בתפילה ובצניעות, נהגה בפשטות וקיבלה את המסורת הזו מאמא שלה ע"ה ובפרט מהצדיק שהיו עושים לכבודו את ההילולא שנים רבות רבי דוד ומשה זצוק"ל, כל שבת היתה מסיימת את ספר התהילים, כך היה מקפידה לברך ברכת המזון מתוך ברכון או מתוך סידור ולא בע"פ.

היתה אוהבת תורה במסירות מיוחדת של ממש, כשהיינו קטנים היה תקופה שהיו מבזים את התורה, ואמרו לה למה את שולחת אותם לתלמוד תורה, וכי ילדייך יתומים? מה יצא מהתורה, הילדים שלך מסכנים, ועוד השפלות מסוג זה, ושמעה למרן זצוק"ל אז ושלחה את כל ילדיה לחינוך תורני וכל חייה היתה מתפארת על השמחה הגדולה ששלחה את ילדיה ובנותיה לחינוך תורני.

במשך 80 שנה במשפחה מארגנים את ההילולא המסורתית לכבוד הצדיק רבי דוד ומשה זצוק"ל בכבוד גדול, זכתה לראות בילדותה את הרה"צ רבי חיים פינטו זצוק"ל מקזבלנקה צועד ברחוב והיתה מתארת בסילודין את הקדושה שהיתה באותה עת.כל חייה עבדה קשה עם הרבה תפילות ודמעות שהשקיעה. בסיום אמר מחול לך, שרוי לך, מותר לך.

ח"כ הרב אריה דרעי יו"ר תנועת ש"ס, תיאר בפסוקים שבפרק אשת חיל מי ימצא את המנוחה ע"ה, איך הקימה משפחה לתפארת, ב"ה גם בדורנו רואים בנות שעושות חיל שמגדלות את בניהם וזוכים להיות תלמידי חכמים.

בדבריו סיפר שהכיר את המנוחה יותר מ50 שנה כשהתגורר בילדותו בשכונת רמת הנשיא בבת ים, את האישיות והיכולות שלה ואת כל מה שעשתהבשביל בעלה וילדיה, היה לה אמונת חכמים וזה בעיקר באותה תקופה של פעם, אז בבת ים מנין לא היה לנו בבין הזמנים, ההורים שלנו היו ללעג וקלס לצד השכנים וחבריהם שאמרו להם מה אתם שולחים את הילדים לישיבות והם עמדו בגבורה, כך היתה הצדקת ע"ה, וב"ה היום בת ים כולה קודש, לראות בן תורה אז, זה היה מחזה נדיר הבית היה חם האימהות היו מפנקות את הילדים והיה קשה להוציא את הילדים לישיבות, אבל ידעו שזה הביטוח לדור ההמשך, וב"ה זכו הילדים לפאר את המשפחות והבינו שהכבוד האמיתי זה כבוד התורה! אשת חיל מי ימצא.

היתה שמחה צהלתה על פניה, היתה מחוברת להילולות הצדיקים ובע"ה בזכות נשים צדקניות יגאלו עם ישראל, אשריה שזכתה להקים דור ישרים מבורך, יהי רצון שתהיה מליצת יושר על משפחתה ועל כ עם ישראל.

בנה הרב בנימין אלחרר יו"ר המועצה הדתית בבת ים תיאר את ההתרגשות המיוחדת לקראת יום הכיפורים, שהיה לוקח אותה לבית הכנסת וכל היום היתה עם סידור התפילה גם כשהיתה חולה, מסרה נפשה ממש כדי להמשיך את קיום הצום.

הבית שלנו היה כולו חסד, בכל פינה בבית הרגישו את הכבוד לצדיקים, את הפינה המיוחדת של הדלקת נרות לכבוד הצדיקים. כשהיינו באים לבקר אותה בביתה היתה עם ספר תהילים ביד, גם כשהלכה לבית חולים בזמן ההמתנה קראה פרקי תהילים, זה הזמן להודות לרב אריה דרעי על העזרה והמסירות בכל התקופה, אנו מבקשים מחילה וסליחה וכפרה.

לאחר בקשת מחילה, הרב עובדיה דהן יו"ר המועה"ד אמר את הקדיש, לאחר מכן יצא מסע ההלוויה עם הקהל הרב שהגיע לכבדה בכבוד האחרון ונטמנה בחלקת חרדים בסמוך לקבר בעלה ז"ל שקנתה עוד בחייה.

בכך נחתמו פרקי חייה של דמות מיוחדת, של אשה צדקנית מלאה באמונה וכבוד לתלמידי חכמיםמדורות עברו, בהותירה אחריה חלל גדול בקרב המשפחה הרוממה, שהיתה מלאה באהבת תורה, חסדמצוות ומעשים טובים המלווים אותה בכתר שם טוב לעולם שכולו טוב.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים, נכדים ונינים תלמידי חכמים הממשיכים בדרכה המפוארת, בני תורה, תלמידי חכמים, ההולכים בדרך התורה והמצוות.

ת.נ.צ.ב.ה.

גלריה נרחבת ממסע ההלוויה:

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: haredim.ashdod@gmail.com

הורידו עכשיו את האפליקצייה המובילה של 'חרדים אשדוד' אליכם לנייד
תגובות
אין לשלוח תגובות שאינם הולמות או מכילות דברי לשון הרע, הסתה ורכילות.
במידה ולא ניתן להגיב - הכתבה סגורה לתגובות.
עדכון תגובות במייל
עדכן אותי על
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
אולי יעניין אותך
עוד כותרות
error: Content is protected !!
דילוג לתוכן